Slik skaffer du deg jakt

For personer uten nettverk i det etablerte jegermiljøet kan det virke vanskelig å finne attraktive jakttilbud. Tilbudene er mange og allsidige og de fleste jegere vil kunne finne spennende tilbud innen overkommelig reiseavstand. Den største markedsplassen for jakt finner du i dag på internett.

Du må ha grunneiers tillatelse for å drive jakt og fangst. Du kan leie privatterreng, som ofte blir annonsert gjennom jakt- og fisketidskrifter, men dette kan ofte bli dyrt. Jaktkort kan også kjøpes gjennom grunneierlag eller gjennom mange lokale NJFF-foreninger som tilbyr jaktkortsalg til deg som medlem.

Jakt på statsgrunn
I tillegg finnes det mye statsgrunn i Norge hvor du relativt enkelt kan skaffe deg jaktkort. Ønsker du jakt på småvilt kan du eksempelvis ta kontakt med de lokale fjellstyrene som administrerer statsallmenningene. Sjekk også nettsidene til Inatur.no, som selger jaktkort på nettet både for Statskog, fjellstyrene og flere NJFF-foreninger.

Søker du etter storviltjakt, må du normalt forholde deg til søknadsfrister som gjerne er på vårparten. Nettstedet Inatur.no har et bredt tilbud av storviltjakt. Jakt på elg og hjort har tradisjonelt vært et tilbud til etablerte jaktlag.

Prøv deg som gjestejeger
De seinere år er det også blitt mer vanlig at etablerte jaktlag tilbyr enkeltpersoner å delta i jakten for kortere eller lengre tid sammen med jaktlaget. Som gjestejeger har du muligheter for å skaffe deg erfaring fra storviltjakt sammen med lokalkjente og erfarne jegere. Dette er et tilbud som passer bra for jegere uten eget etablert jaktlag.

Det finnes også ulike selskaper som tilrettelegger storviltjakt med guide som ferdig pakketur. Tilbudene presenteres gjerne i jaktmagasinene eller på nettet.

Aktuelle linker: Tilgang til jegerprøven | Gratis jegerprøve | Informasjon jegerprøven | Jegerprøveeksamen | Jakt i Norge | Jaktvettregler | Aldersgrense jakt | Til forsiden av Jeger-prover.no