Tilgang til jegerprøven

jegerprøvenHos jeger-prover.no får du tilgang til totalt 15 jegerprøver (700 spørsmål) slik at du kan øve deg før den virkelige jegerprøveeksamen. Prøvene består av 50 spørsmål hvor det kun er 1 riktig svar. For å bestå jegerprøveeksamen, må du besvare minimum 80% riktig av spørsmålene (40 riktige svar). Når prøven er fullført vil du få oversikt over hvilke spørsmål som er besvart feil. Prøvene er tidsbegrenset på 50 minutter.

Betaling med mobiltelefon/SMS for tilgang til jegerprøven
Tilgang til jegerprøvene koster kr. 40,- med betaling gjennom din mobiltelefon. Du vil få tilgang til 7 jegerprøver i 2 dager.

Betaling med kredittkort (Paypal)
Med betaling gjennom Paypal har du følgende valg:

2 dagers tilgang (7 jegerprøver) Kr. 40,-
10 dagers tilgang (7 jegerprøver) kr. 70,-
30 dagers tilgang (15 jegerprøver inkl. egne temaprøver) kr. 120,- *

Beståttgaranti på jegerprøven
* Dersom du kjøper tilgang i 30 dager tilbyr vi pengene tilbake dersom du ikke består Jegerprøveeksamen. Du kan da fylle inn dette skjemaet og få refundert dine penger.
NB! Navn på betaler og personen som har tatt eksamen må være den samme.

Betaling med mobil

Betaling med mobiltelefon koster fra kr. 40,-. Du får tilgang til prøver umiddelbart etter betaling.

Betaling med kredittkort

Betaling med kredittkort koster fra kr. 40,- Du får tilgang til prøver umiddelbart etter betaling. Betaling skjer gjennom Paypal/kredittkort.