Jegerprøveeksamen

JegerprøveAlle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før jakt eller fangst. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning.

Den norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende elektronisk eksamen. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger. Jegerprøven avsluttes med en elektronisk eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål.

NJFF har utarbeida egen lærebok. Sammen med nettressursen i toppmenyen, utgjør dette den mest komplette læreressursen dersom du skal ta Jegerprøven.

Hvordan melde seg på jegerprøvekurs
Jegerprøvekurs avholdes gjennom ulike studieforbund, men gjennomføres i praksis ofte av NJFFs lokallag.

For mer informasjon om tid og sted for jegerprøvekurs i nærmiljøet, søk i NJFFs aktivitetskalender på forsiden. Du kan også finne kursene på nettsiden til Studieforbundet natur og miljø. Dersom du ikke finner kurstilbud der du bor, kontakt ditt fylkeslag på telefon eller epost.

Hva koster jegerprøven?
Prisen på jegerprøvekursene varierer, men ligger normalt fra ca. kr. 2.000 til kr. 3.500, avhengig av om ammunisjon, jegerprøvebok og medlemskap er inkludert i kursprisen. Den laveste prisen får du ofte dersom du er NJFF-medlem. I lokalforeningen treffer du et godt miljø. Mange med samme glødende interesser som deg selv, tilbud om skyting, jakt og jakthunddressur.

Har du lyst til å prøve dine kunnskaper om jakta og jegerprøven? I slutten av hver nettbaserte samling er det testspørsmål som er relevante til jegerprøveeksamenen.

Her er snarveien hvis du vil teste dine kunnskaper om jakta (trykk på start-knappen som kommer opp etter noen sekunder)

Aktuelle linker: Tilgang til jegerprøven | Gratis jegerprøve | Informasjon jegerprøven | Jegerprøveeksamen | Jakt i Norge | Jaktvettregler | Aldersgrense jakt | Til forsiden av Jeger-prover.no