Jegerprøven

JegerprøvenAlle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgifta til staten. NJFF gir deg komplett jegeropplæring. Vår jegerprøvebok er nøye tilpasset pensumstoffet mot jegerprøveeksamen. I tillegg tilbyr vi et interaktivt nettilbud og praktiske jaktkurs når du har bestått prøven.

Småvilt
For å jakte småvilt i Norge må du være fylt 16 år. Likevel kan du fra og med det året du fyller 14 år til du har fylt 16 - bli med på opplæringsjakt. Som ung jeger i denne kategorien er det ikke krav om jegerprøve eller betalt jegeravgift.

Storvilt
For å drive jakt på storvilt må du være 18 år, men du kan likevel være med på opplæringsjakt fra det året du fyller 16 til du er 18 år, men må da ha avlagt jegerprøven og bestått skyteprøven for storviltjegere. For jakt på hjort, elg og rådyr må du tilgang til ettersøkshund.

I de fleste tilfeller trenger du grunneiers tillatelse for å drive jakt. Det eneste unntaket er under jakt på sjøen. Under jakta stilles det egne krav til våpen og ammunisjon, avhengig av hvilken jaktform du er ute på.

Aktuelle linker: Tilgang til jegerprøven | Gratis jegerprøve | Informasjon jegerprøven | Jegerprøveeksamen | Jakt i Norge | Jaktvettregler | Aldersgrense jakt | Til forsiden av Jeger-prover.no