Jakt på sangfugler blir ikke lovlig

Det blir stadig flere måltrost og svarttrost i landet, men Miljødirektoratet vil ikke åpne for jakt. 

– Jaktutøvelse er avhengig av allmennhetens aksept. I lys av motstanden som har vært, vil jeg gi ros til Miljødirektoratet for hvordan de har landet saken, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Miljøministeren mener det er en klok beslutning og understreker at selv om man objektivt sett kan foreslå nye arter for jakt som har et høstingsverdig overskudd, så er det ikke slik at man nødvendigvis bør gjøre det. Forslaget om å åpne for jakt på måltrost og svarttrost ble sendt ut på høring i mai og ble ikke tatt godt imot, blant annet av Norsk Ornitologisk Forening.

– Jeg forstår at mange har reagert på dette forslaget. Utfallet i saken viser at den demokratiske prosessen med høring og grundige vurderinger fungerer meget bra, sier Helgesen.

Kilde: Trønderavisa