Godtar ulovlig jakt på ulv

I Norge er det klart mer aksept for ulovlig jakt på rovdyr enn i Sverige, finner forskere. 21. april i år ble fem menn dømt i Sør-Østerdal tingrett i Elverum, for å ha forsøkt å drepe tre ulver.


Politiet brukte store ressurser i etterforskningen, blant annet telefonavlytting. Hovedtiltalte fikk en dom på ett år og åtte måneder i fengsel. Forskere ved Høgskolen i Hedmark har undersøkt hvordan nordmenn og svensker stiller seg til rovdyr i naturen – og til ulovlig jakt på disse dyrene. I Sverige er det rundt ti ganger så mye ulv som i Norge.

Likevel vil langt færre nordmenn enn svensker la rovdyrene som finnes få rusle fritt rundt ute i naturen. Og aksepteringen av ulovlig jakt på ulv er klart større i Norge. Forskerne bak dette forskningsprosjektet tror de vet hvorfor. Og det har ikke med ulv å gjøre.

Rurale mot urbane verdier
Kristin E. Gangås er forsker ved Høgskolen i Hedmarks campus på Evenstad i Østerdalen. (Foto: Bård Amundsen) – Vi tror det handler om rurale verdier mot urbane verdier, sier førsteamanuensis Kristin E. Gangås. Kort sagt, folk på bygda i Norge vil ikke at noen fra byen skal komme og forteller dem hva de skal gjøre.

– Her er forskjellen mellom Sverige og Norge interessant. I Sverige har de historisk en annen tradisjon for å bli styrt ovenfra, mens i Norge har lokaldemokratiet og eiendomsretten stått sterkt fra langt tilbake i tid. Dette antar vi gjør noe med folks grunnholdninger, sier Gangås.

Nordmenn aksepterer antakelig ikke i samme grad som svensker, å bli styrt av samfunnet utenfor bygda eller utenfor kommunen de bor i. Og ulven spiller knapt noen rolle i denne sammenhengen, tror forskeren. – Ulven blir i stedet et symbol på sentrale myndigheter og storsamfunnets overkjøring av folk på bygda.

Natur uten rovdyr
Forskerne bak denne studien har spurt et lite antall personer i alle kommuner i Norge (434 kommuner) og Sverige (290 kommuner) de samme spørsmålene om rovdyr og natur. Til sammen 1507 nordmenn og 1014 svensker er spurt. Undersøkelsen gir ikke svar på hva gjennomsnittet av befolkningen i Norge eller Sverige mener. Men den er representativ for hva folk over hele landet mener. Selv om det altså er langt mer av både ulv og bjørn i Sverige enn i Norge, er det vesentlig flere i Norge enn i Sverige som i denne undersøkelsen svarer at det er for mye rovdyr ute i naturen.

Kilde: Forskning.no