Jeger skjøt elg - det skulle han ikke hjort

En hjortejeger i Nord-Trøndelag er anmeldt for ulovlig jakt etter å ha skutt en 180 kilos elgokse. Jegeren var en del av et jaktlag på fire som var på hjortejakt i Verran kommune i Nord-Trøndelag forrige fredag.

Les mer …

Foreslår lovlig jakt på måltrost og svarttrost

Jakt på sangfugler bærer mer preg av sport enn av matauke, sier naturvernrådgiver Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening.

– Dette er fugler som mange har et nært forhold til. Svarttrosten på fuglebrettet i hagen og måltrosten som synger så fint i skogen, sier Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening.

Les mer …

Obligatorisk jegerprøve

Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt, felling eller fangst utøves ha bestått jegerprøve i henhold til denne forskrift, studieplan og instruks om innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet.

Les mer …

Aldersgrense for jakt

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på eller felling av storvilt må være fylt 18 år.

Les mer …

Hver femte mann er jeger

Jakt er mange menns store høsteventyr, men også kvinner opplever urgleden ved å ferdes i naturen for å nedlegge et dyr. På landsnivå er 20 prosent av mennene og 2 prosent av kvinnene over 16 år oppført i Jegerregisteret. Kvinneandelen øker jevnt og trutt. Og vi er blant de ivrigste jaktnasjonene i Europa.

Les mer …

Jakt og fangst presser fram evolusjon

Mennesker er "super-rovdyr" som driver fram evolusjon gjennom innhøsting av fisk og vilt. Kommersiell fangst kan sette hele populasjoner i fare ved å føre til mindre og tidligere kjønnsmodne byttedyr – uten noen vei tilbake, advarer forskere.

Les mer …

Godtar ulovlig jakt på ulv

I Norge er det klart mer aksept for ulovlig jakt på rovdyr enn i Sverige, finner forskere. 21. april i år ble fem menn dømt i Sør-Østerdal tingrett i Elverum, for å ha forsøkt å drepe tre ulver.

Les mer …

Jeger og rovdyr konkurrerer om bytte

Selv om rovdyr og mennesker har ulike motivasjoner for jakt, hender det at vi foretrekker de samme byttedyrene.

Rådyr, hjort, villrein og elg er populære byttedyr for jegere. I flere tiår har mennesket vært nokså alene i jakten. Rovdyrene var nesten utryddet, men nå har ulven og gaupen kommet tilbake. Den tobeinte jegeren har fått konkurrenter. 

Les mer …